top of page
Volunteers Packing Food

KUKSET HAKKINDA

KUKSET'te tek bir hedefe odaklanıyoruz: dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için üzerimize düşeni yapmak. Aldığımız kararlar, kapsamlı deneysel çalışmalara ve yüksek kaliteli veri değerlendirmelerine dayanmaktadır. Verimli ilişkiler kurmak ve olumlu bir etki yaratmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Eğitim,Kültür,Sanat,Spor ve Turizm

Kurumumuz, eğitim alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşudur. Kurucularımızın tamamı eğitim sektöründe çalışan, yüksek lisans veya alanında uzman, devlet okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerdir. Dernek yöneticilerimiz eğitim alanında pek çok araştırma, planlama, organizasyon ve proje üreterek çalıştıkları okullarda uygulamaya koymakta ve aynı anda birçok çocuğa ve ailesine ulaştırmaktadır.

DERNEĞİMİZİN AMACI

  • Nedeni ne olursa olsun eğitime erişimde güçlük çeken veya tam olarak yararlanamayan tüm dezavantajlı çocuklara ve ailelerine destek olmak

  • Başta çocuklar olmak üzere bireylerin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda haklarını korumak, eşit koşullarda eğitim almak, toplumun kültürel mirasına ve değerlerine sahip çıkmak, sanat ve sporun toplumun can damarlarından biri olduğu bilincini oluşturmak.

  • Yenilikçi ve farklı eğitim modellerini öğrenmek ve bölgemizdeki diğer öğretmenlerin öğrenmelerine destek olmak, okullarımızı bu anlamda pilot okul olarak kullanmak ve laboratuvar olarak kullanmak 

  • Bölgemizde 21. yüzyıl becerilerini kazanmada lokomotif görevi yapmak.

Derneğimiz tüm eğitim camiasına ve paydaşlarına açıktır. Üniversiteler ve öğretmenler ve hatta öğrenciler arasında bir köprü görevi görür. Yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kurumların desteği ile akademisyen ve öğretmenleri bir araya getirecek etkinlikler düzenler. Panellere, konferanslara, eğitim çalıştaylarına ve çalıştaylara katılır. Yerel alanda eğitim konusunda farklı projeler yürütmektedir.

ÖZETLE KUKSET

KUKSET, gücümüzün savunduğumuz fikirlerden değil, inisiyatiflerimizde ve eylemlerimizde yattığının bilincindedir. 2000 yılında, bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, birlikte çalışırsak zorluklarımızı çok daha etkin bir şekilde aşabileceğimizi fark ettik ve sonunda KUKSET adı altında bir araya gelmeye karar verdik.

bottom of page